Finanse i rachunkowość

Co to jest księga przychodów i rozchodów i kto musi ją prowadzić?

Osoby decydujące się na prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad rachunkowych. Firmy, które nie stosują się do nich, podczas kontroli powinny spodziewać się sporych mandatów skarbowych nakładanych przez pracowników fiskusa. Jest wiele zasad rachunkowości, które są podstawą prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz są też zasady, które są stosowane w wyjątkowych i opisanych przez kodeks rachunkowości sytuacjach.

Forma prowadzenia rachunkowości w firmie zależy w dużej mierze od formy prawnej naszej firmy. Trochę inne zasady obowiązują w spółce z o.o. a trochę inne zasady należy przestrzegać prowadząc działalność jednoosobową. Firmy, które prowadzą swoją działalność na zasadach ogólnych, zobowiązane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W niej zapisywane są wszystkie transakcje, jakie mają miejsce w naszej firmie. To na jej podstawie wyliczamy składki na podatek dochodowy oraz podatek VAT. W książce przychodów i rozchodów umieszczone są wszystkie przychody, jakie generuje nasza firma oraz rozchody m.in. koszty na prowadzenie działalności, zakup materiałów czy opłaty za energię w firmie.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów nie może być prowadzona w sposób dowolny. Określają to zasady rachunkowości i wytyczne stworzone przez Urząd Skarbowy. Wpisy w książce powinny być ułożone w sposób zgodny z ich księgowaniem, czyli wg daty ich wystąpienia. Każdy ze wpisów powinien mieć numer, który oznacza jego kolejność. Dzięki temu bardzo łatwo można przeprowadzić kontrolę skarbową, gdyż nie trzeba szukać informacji o transakcjach w różnych miejscach, a jedynie w książce przychodów i rozchodów. Dodatkowo książka ta posiada różne rubryki, które odpowiadają rodzajom wydatków i przychodów generowanych przez naszą firmę. Powinniśmy bardzo uważać i prowadzić naszą dokumentację w sposób zgodny z prawem, gdyż w przeciwnym razie spotkać nas mogą nieprzyjemne konsekwencje finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *