Finanse i rachunkowość

Instytucja małego podatnika

Przepisy podatkowe przewidują instytucję tzw. małego podatnika, który cieszy się pewnymi ułatwieniami w rozliczeniach skarbowych. Aby zostać zaliczonym w jego poczet należy legitymować się obrotami brutto pochodzącymi ze sprzedaży nie wyższymi niż 1 200 000 euro, osiąganych w poprzednim roku podatkowym. Wyjątek stanowią biura maklerskie zarządzające funduszami inwestycyjnymi a także pośrednicy i agenci lub świadczący usługi podobne do agencyjnych z wyłączeniem komisów. Wtedy limit obrotów, wraz z podatkiem VAT, blokujący uzyskanie statusu małego podatnika to 45 000 euro.

Jeżeli podatnik nie prowadził w poprzednim roku podatkowym, działalności objętej podatkiem VAT, wtedy wylicza się stosowną proporcję czasu działania do kwoty 1 200 000 lub 45 000 euro.

Kurs stosowany dla przeliczenia wartości wyrażonej w euro, jest taki sam jak dla innego rodzaju przeliczeń (amortyzacja de minimis, obowiązku prowadzenia pełnej rachunkowości). Czyli stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października za rok poprzedzający, zaokrąglony do pełnego tysiąca. Tabela NBP z 1 października 2015 zawierała kurs 4,2437 zł. Zatem 1 200 000 euro odpowiada 5 092 440 zł. Po zaokrągleniu kwota limitu wyniesie 5 092 000 zł do końca 2016 roku. Przy stawce 45 000 euro, będzie to 191.000 zł. W roku 2015 limity wynosiły odpowiednio: 5 015 000 i 188 000 zł, ze względu na niższy kurs euro.

Spełnienie warunku obrotowego daje prawo do rozliczania podatkowego kwartalnie a nie miesięcznie (wedle wyboru). Ponadto można korzystać z kasowego rozliczania podatku VAT, czyli odprowadzanie podatku od towarów i usług dopiero po uzyskaniu należnej zapłaty za fakturę oraz odliczanie VAT dopiero po realnego uiszczeniu należności. Nie mniej cennym przywilejem jest możliwość jednorazowej amortyzacji do wartości 50 000 tysięcy rocznie oraz korzystanie z kredytu podatkowego (odroczenia w płatności zaliczek na podatek dochodowy).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *