Finanse i rachunkowość

Faktura korygująca – zmiany w rozliczeniach

Korekty kosztów uzyskania przychodu mają nowe reguły przypisywania od Nowego Roku. Same zaś koszty, jak i przychody nie podlegają zmianom w tym zakresie. Znaczy to, że przychód rozliczany będzie w miesiącu w którym doszło do sprzedaży, nawet jeżeli faktura została wystawiona do 15 dnia następnego miesiąca. Koszty zaś pośrednie wpływają na wynik z momentu i roku poniesienia, zaś bezpośrednie w roku uzyskania właściwego dla nich przychodu.

Jeżeli jednak sprawa dotyczy ma korekt kosztów, to od 1 stycznia 2016 roku nastąpiła zasadnicza zmiana. Faktura korygująca wpływa na wynik zgodny z datą jej otrzymania (chyba, że została wystawiona z powodu oczywistego błędu).  Art. 15 ust. 4 lit. i ustawy o CIT stwierdza: Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty”.

Jeżeli zostaną skorygowane przychody, to będzie brana pod uwagę data wystawienia korekty, o ile nie jest ona efektem oczywistej pomyłki.

Prawo podatkowe wprowadza zatem dwie rzeczywistości w zakresie terminów, osobno dla korekt a osobno dla kosztów i przychodów, które zostały po staremu. Nie sprzyja to niestety czytelności i łatwości rozliczeń.

Zamieszanie mogą powodować też tzw. faktury rozliczające, praktykowane w sprzedaży energii. Zmiana wartości faktury w stosunku do wcześniejszej prognozy będzie miała charakter korekty a tym samym należy rozliczyć ją wedle nowych reguł.

Podatników i księgowych czeka ciężkie zadanie połączenia tych dwóch systemów w 2016 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *