Finanse i rachunkowość

Jak prowadzić pełną księgowość?

Zastosowanie zasad rachunkowości jest obowiązkiem dla spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży produktów i działań finansowych za ubiegły rok obrotowy wynosiły powyżej 1 200 000 euro, przeliczane na walutę polską. Mówi o tym ustawa o rachunkowości.

Osoby zobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych muszą robić to kompetentnie, przejrzyście prezentując sytuację majątkową i finansową firmy oraz jej kondycję (wyniki). Oczywiście te osoby muszą mieć uprawnienia do sporządzania tego typu ksiąg, aby się nie powtarzać są to rodzaje przedsiebiorców wymienionych powyżej.

Elementy składające się na rachunkowość zakładu pracy to przyjęte czyli zgodne z prawem zasady rachunkowości, między innymi oznacza to, że muszą być sporządzane na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych zawierających zapisy wydarzeń księgowych retrospektywnie, dokumentnie i systematycznie a także regularne poddać kontroli, za pomocą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów i pasywów a także określanie ich wartości. Kolejne z nich to oszacowanie wyniku finansowego i wykonanie kontrolnych sprawozdań finansowych. Polega też na archiwizacji dowodów księgowych i reszty dokumentacji, określonej w ustawie a także udostępnianie badaniu sprawozdań i złożeniu ich do odpowiedniej komórki rejestru sadowego w wypadku określonym tą ustawą.

W celu wywiązywania się z nałożonych przez ustawę na nas obowiązków warto posiadać w swoim przedsiębiorstwie (zależnie od jego wielkości) księgowego, w miarę potrzeb kilku, którzy zajmą się odpowiednio sprawą ‘prowadzenia ksiąg’. Jest to zadanie dość trudne i czasochłonne a także kosztowne, aby potrafić wybrać idealnego/idealnych kandydatów na to miejsce. Zajmowanie się finansami i prawem wymaga od nich dużej wiedzy a także doświadczenia.

Skorzystać można także z firmy zewnętrznej, specjalizującej się w księgowości. Usługi tego typu na pewno zmniejszają koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika mając przy okazji gwarancję wysokiej jakości doradztwa. Jednakże do znalezienia odpowiedniej firmy zewnętrznej także długa droga, ponieważ na rynku istnieje ich wiele. Należy sprawdzić czy wybrane przez nas przedsiębiorstwo posiada certyfikaty świadczące o najwyższym poziomie usług i legalności jednostki zrzeszającej księgowych. Idealne biuro rachunkowe powinno korzystać z najnowszych zdobyczy technologicznych aby wiele rozwiązań mógł odnaleźć dla nad odpowiedni program księgowy i dzięki temu będziemy mieć kontrolę nad działaniami firmy zewnętrznej, łącznie z możliwością wglądu do swoich dokumentów w każdej chwili i w każdym miejscu.

MH Szczecin
Biuro Rachunkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *